Lees hier onze Privacyverklaring

Algemeen

 • Zorg voor makkelijk zittende kleding en een eigen yogamat of kleedje voor op de mat uit de studio. Kussens en dekens zijn in de studio beschikbaar maar mag je ook zelf meenemen.
 • Niet eerder dan 15 minuten voor de les aanwezig te zijn en drink indien mogelijk twee glazen water (voor en na de les) en eet een lichte maaltijd (liefst 2 uur) voor de yogales.
 • De ruimte binnen 15 minuten na de les verlaten, buiten de zaal is er gelegenheid om even te na te praten aan de tafel.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en het betreden van de yogaruimte met schoenen is niet toegestaan.
 • Bij verhindering of ziekte graag per whats app of per email afmelden.
 • Zon Yoga behoudt zich het recht cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

Aansprakelijkheid

 • Zon Yoga is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden van Zon Yoga.
 • Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docente en/of Zon Yoga kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.

Inschrijving Yoga

 • De inschrijving garandeert na ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de cursus op opgegeven dag en tijdstip (onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen zijn).
 • Gemiste lessen kunnen in overleg met de docent binnen hetzelfde lesblok ingehaald worden. Na deze periode niet meer. 
 • Definitieve inschrijving na bevestiging door Zon Yoga.
 • Alle voorwaarden van Zon Yoga gelden voor deze lessen.

Activite cursussen

 • De cursus Yoga 50+ worden in opdracht van Activite gegeven.
 • Activite is verantwoordelijk voor verdere administratieve afhandeling en betaling van het cursusgeld.
 • De algemene voorwaarden van Activite zijn hierop van toepassing.

Online lessen
De online lessen zijn voor individueel eenmalig gebruik. Het is ten strengste verboden deze lessen te downloaden of te verstrekken aan derden.

Betaling
Het lesgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te worden, dit i.v.m. de planning van de groepen.
Betaling naar rekeningnummer NL06ABNA083 55 00 446 t.n.v. L. de Vriend-Schaap. Bij een proefles contant (gepast) voor de les.